top of page
  • Miia Linna

Onko kynsihoidossa käyminen turvallista?

Aika ajoin mediassa on puhetta geelituotteiden kovettamiseen käytettävävien kynsilamppujen UV-valon vaarallisuudesta tai kynsituotteiden allergisoivista ominaisuuksista.


Kynsipalvelut, ja kauneudenhoitopalvelut ylipäätään on Suomessa hyvin vähän valvottu ala. Kuka tahansa voi hankkia tarvikkeet geelilakkauksen tai rakennekynsien tekemiseen. Kuka tahansa voi kutsua itseään kynsimuotoilijaksi. Kuka tahansa voi tehdä työtä käyttäen asiakkaan terveydelle haitallisia työtapoja, tilaten tuotteita nettikaupoista vailla tietoa tuotteen alkuperästä. Kuka tahansa voi hankkia kotisetin ja tehdä itselleen kynsiä sen enempää kouluttautumista alalle, täysin vailla ymmärrystä turvallisista työtavoista tai allergisoitumisen riskeistä.


Vastuu asiakkaalla

Valitettavasti, edelleen 2020 -luvulla vastuu kynsistudion hygieniatason ja materiaalien sekä kynsiteknikon ammattitaidon selvittämisestä jää usein kuluttajalle. Mikäli siis etsit itsellesi sopivaa kynsipaikkaa kannattaa kynsiteknikon valitsemiseen käyttää hetki aikaa. Kynsihoitolaa valitessa asiakkaan tulisi kiinnittää huomiota mm. palvelun hintaan. Alhainen hinta saattaa kertoa siitä, että materiaalit eivät ole laadukkaita, tai että työtä tehdään liiaksi kiireellä. Asiakas voi myös kysyä tekijältä käydyistä koulutuksista ja pyytää lisää tietoa studiossa käytettävistä tuotteista ja hygieniatoimenpiteistä.

Geelilakkauksesta tai rakennekynsistä voi olla haittoja, jos ne tehdään tuotteilla tai tekniikoilla, jotka eivät ole ammattimaisia ja laadukkaita. Riski allergisoitumiselle on siis olemassa mikäli perusasiat kynsihoitolassa eivät ole kunnossa. Me Linnailsissa haluamme omalta osaltamme noudattaa turvallisia työtapoja ja käytämme työssämme vain ammattikäyttöön tarkoitettuja laadukkaita ja tutkittuja tuotteita. Pidämme salongissamme yllä hyvää hygieniatasoa ja olemme kaikki käyneet kattavan ja laadukkaan peruskoulutuksen kynsien tekemiseen. Seuraamme myös kynsialaa jatkuvasti jotta pysymme mukana uusimmissa työtavoissa ja tekniikoissa.


Turvalliset työtavat ja laadukkaat tuotteet ovat ihan yhtä tärkeitä kuin käytössä oleva kynsilamppu. Geelituotteiden kovettamiseen tarvitaan UV -valoa. Eikä ole ihan se ja sama minkälainen UV -kynsikovetuslamppu kynsimuotoilijalla onkaan käytössä, sillä kaikki kynsilamput eivät koveta kaikkia geelejä. Onkin siis tärkeää että kynsimuotoilijalla on käytössä juuri oikea kovetuslamppu käytettävissä olevalle tuotteelle. Kovettamaton geeli saattaa johtaa allergisoitumiseen.


Aiheuttaako kynsikovetuslamput, "kynsiuunit" ihosyöpää?

Suomen säteilyturvakeskus on mitannut muutamien kynsiuunien säteilyä. STUKissa vuosina 2014-2015 kynsiuuneille tehdyissä markkinavalvontamittauksissa ei havaittu asetuksen raja-arvoja ylittäviä laitteita. Mittaukset osoittivat, että kun laitteita käytetään käyttöohjeiden mukaan, sormille tuleva säteily ei siis ylitä UV-säteilyn raja-arvoja. Tämä tarkoittaa sitä, ettei säteilyannos pääse nousemaan terveydelle haitalliselle tasolle eikä kynsiuunien normaalikäytöstä ei synny merkittävää terveysriskiä. Jos UV-säteilyn vaikutuksia haluaa kuitenkin pienentää, on asiakkaan mahdollista käyttää kynsihuollossa käsineitä tai levittää kämmeniin aurinkosuojavoidetta. (Pyydäthän tähän tarvittaessa lisäohjeita studiolta.)


Tässä faktaa nykyaikaisista LED kynsilampuista:


• Kynsilamppuja on käytetty yli 20 vuotta.

• Uv -lamppuja (LED tai tavallinen UV -valoa käyttävä kynsikovetuslamppu) ja niiden vaikutuksia ihoon on tutkittu monen eri tahon toimesta, ja todettu turvalliseksi kynsihoitolassa tapahtuvaan käyttöön.

• Kynsikovetuslamput on suunniteltu turvallisiksi.

• Kynsilamppujen on todistettu olevan vähintään 11× turvallisempia kuin suoraan yläpuolelta paistava auringonvalo.

• Kynsilampuissa käytetään UV-A:ta, joka on uv-spektrin turvallisin osa. Tästäkin säteilystä n. 40% säteistä on poistettu kokonaan.

• Kovetuslampusta riippuen 2 viikon huoltovälillä UV-A -säteilylle altistumisen määrä vastaa 1,5-2,7 minuutin päivittäistä lisäaltistumista auringon valolle. Jos huoltoväli on 4 viikkoa vastaa päivittäinen altistuminen vieläkin pienempää aikaa.

• Myös psoriasiksen hoitoon käytetään uv -valoa. Tiesitkö, että sinun tulisi käydä laittamassa kynsiä kerran viikossa 250 vuoden ajan, jotta riskit olisivat samat kuin psoriasiksen hoitosarjassa?


Lähde: Doug Schoon (Face-To-face with Doug Schoon, osa1)

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page